پمپ لجن کش شناور

الکتروپمپ لجن کش سری ZWAS از جمله محصولات مجموعه حاضر است که برای حوزه های کاربری سنگین نظیر فاضلاب ها یا مجتمع های مسکونی/صنعتی عظیم طراحی شده اند. در حالی که بصورت مرسوم این خانواده از پمپ ها برای پمپاژ سیال تمیز و زلال مورد استفاده قرار می گیرند، اما در عین حال امکان پمپاژ آب حاوی ذرات جامد و مواد الیافی را نیز دارند. این خانواده از پمپ ها با ویژگی استحکام و عمر بالا متمایز می گردند و مشخصات ساختاری اختصاصی آنها باعث این امر شده است. استفاده از آنها به ویژه در فاضلاب های همراه با ذرات جامد، بسیار چشم گیر است. به ویژه آنکه نوع پروانه تک کاناله آن سبب می گردد که عمل خرد کردن ذرات جامد نیز به خوبی اتفاق بیافتد. از این الکتروپمپ می توان در بسیاری از موارد از جمله تخلیه چاه ها، تخلیه مخازن، هدایت مایعات حاوی ذرات جامد یا الیافی معلق، تخلیه فاضلاب های صنعتی، تخلیه سیلاب ها وآبیاری باغات کشاورزی استفاده نمود.