پمپ انتقال روغن داغ

پمپ انتقال روغن داغ، نوعی پمپ گریز از مرکز است که وظیفه آن گردش روغن در یک چرخه بسته و انتقال آن به محل مصرف است. دبی حجمی این پمپ براساس میزان انتقال حرارت همه مصرف کننده ها معین می گردد و معمولاً 01% بیشتر از مقدار محاسبه شده برای ظرفیت پمپ، لحاظ می گردد. تلفات حرارتی در این سیستم بسیار پایین است و تنها در سطح لوله های عایق شده، محدود می گردد. پمپ انتقال روغن داغ در بسیاری از صنایع از جمله صنایع غذایی، فولاد، شیمیایی، تولید ورق به روش نورد، پخت محصولات صنعتی در اتوکلاوها و… کاربرد چشم گیری را به خود اختصاص داده است.