میکسر مستغرق

میکسر مستغرق در دو سری دور مستقیم (ZMD) و دور غیرمستقیم (ZMG) از جمله محصولات مجموعه حاضر است که در فرآیندهای بیولوژیکی تصفیه فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از فولاد ضدزنگ در ساختمان اجزای این میکسر، سبب شده است که در محیط های خورنده، مقاومت بالایی داشته و بالطبع عمر بیشتری خواهد داشت. ساختار پره این نوع از میکسرها، خاصیت خودتمیز شونده داشته و امکان تجمیع رسوبات روی پره را از بین خواهد برد. از این نوع میکسر می توان در فرآیندهای تصفیه فاضلاب، مخازن همگن سازی، مخلوط کارخانه های بیوگاز و نظایر آن استفاده نمود.